(Drone) Sayısal Harita Hizmetleri

Hali Hazır Harita Üretimi
Halihazır Harita Nedir ?

    Halihazır Harita sahada o anki durumu yansıtan haritadır. İstenilen ölçekte olsa da genellikle 500, 1000 ve 5000 ölçeklidir. Harita sahadaki tüm detayları barındırır. Ölçme, hesaplama ve çizim işlemler Büyük Ökçekli Harita Üretim Yönetmeliği’ne uygun yapılır.
     Farklı amaçlar için Harita hizmeti almak istiyorsanız Plankote ölçümü yaptırabilirsiniz. Plankote tamamen amaca hizmet eder.

Bize Ulaşın
Plankote
Plankote Nedir ?

   ​Her türlü projenin yapılabilmesi için önce Plankoteye ihtiyaç duyulur. Halihazır Harita’dan daha detaylı ölçme detayları barındırır ve daha küçük ölçekte (1/50, 1/100, 1/200, 1/500) üretilebilir.

Bize Ulaşın
Plankote (3D)
Plankote (3D) Nedir ?

    ​​Her türlü projenin yapılabilmesi için önce Plankoteye ihtiyaç duyulur. Halihazır Harita’dan daha detaylı ölçme detayları barındırır ve daha küçük ölçekte (1/50, 1/100, 1/200, 1/500) üretilebilir.3D Plankote özellikle Mimarlar için büyük önem arzetmektedir. Plankoteyi Autocad ‘e iki boyutlu referans çağırıp karmaşık bir çizim yapmaktan sizi kurtarır. 
    Plankote’nin 3D halini sizin yerinize oluşturup size .dae, .fbx, .obj gibi formatlarda teslim ediyoruz.

Bize Ulaşın
Plankote (Rölöveli)
Plankote (Rölöveli) Nedir?

   ​Standart bir plankoteden fazlasını isteyenler için idealdir. Özel amaçlara hitap eder. Plankote içindeki duvarların genişlikleri ve yükseklikleri, bordürlerin genişlikleri ve yükseklikleri, binaların yükseklikleri vb. detaylar sizin için önemli ise Rölöveli Plankote yaptırmalısınız.

Bize Ulaşın
Plankote (Hassas Ölçek)
Plankote (Hassas Ölçek) Nedir?

   ​​Standart bir plankoteden fazlasını isteyenler için idealdir. Özel amaçlara hitap eder. Standart bir plankote de 5m de bir  kot alınır. Projenin daha fazla detay gerektirdiği durumlarda yapılmalıdır. Ve yine Plankote içindeki duvarların genişlikleri ve yükseklikleri, bordürlerin genişlikleri ve yükseklikleri, binaların yükseklikleri vb. detayların önemli olduğu durumlarda tercih edilmelidir.

Bize Ulaşın
Kadastral Harita
Kadastral Harita Üretimi Nedir?

   ​​​İkome Danışmanlık her türlü Kadastral Harita Üretimi’nde size hizmet etmekten mutluluk duyar.

Bize Ulaşın
Topografik Harita Üretimi
Topoğrafik Harita Üretimi Nedir ?

 ​-Topoğrafik haritaları diğerlerinden ayıran özellik yeryüzünün şeklini eşyükselti eğrileri ile göstermesidir.
-Arazi biçimleri haritada kolayca anlaşılabilecek işaretlerle gösterilir. Bu işaretlere harita işaretleri denir.
-Haritanın üst kısmı kuzey, altı güney, sol tarafı batı, sağ tarafı ise doğudur.
-Haritanın alt kısmındaki ölçek sayesinde harita üzerindeki uzaklıkları hesaplayabilirsin.
-Göller, nehirler, kasabalar ve benzerleri harita üzerinde isimleri ile gösterilir

Bize Ulaşın
Tematik Harita Üretimi
Tematik Harita Üretimi Nedir ?

Tematik harita, bilinen haritaların aksine vektör üzerinde bilgi içerir. Mekansal tabanlıdır. Bu özelliğinden dolayı bilgili harita denir. Örneğin Jeoloji, Ulaşım, Taşımacılık, Hava sıcaklığı, Hava basıncı, Tarımcılık, Madencilik, Ekonomi üretimleri, Denizcilik, Hava ve Toprak kirliliği, Turizm v.b

Bize Ulaşın

(DRONE) JEOLOJİK ÇALIŞMALAR

GPS/GNSS Tesis, Ölçme ve Değerlendirme
GPS/GNSS Tesis, Ölçme ve Değerlendirme Nedir ?

   ​Uydudan konum belirleme olarak da tanımlayabiliriz. Büyük Projeleriniz için ideal ölçü yöntemidir. Diğer ölçüm yöntemlerine nazaran ölçümü ve hesaplaması zor lakin hassasiyeti bir o kadar iyidir.

Bize Ulaşın
Yatay ve Düşey Kontrol Ağları
Yatay ve Düşey Kontrol Ağları Nedir ?

   ​​Genelde büyük çapta projeler için tercih edilse de günümüzde hassas ölçme ve kalite isteyen her firmanın tercih ettiği Yatay ve Düşey Kontrol Ağlarıdır.

Bize Ulaşın
Deformasyon Ölçmeleri
Deformasyon Ölçmeleri Nedir ?

   ​​​Deformasyon genel anlamda bozulma olarak ifade edilir. Harita dilinde de bu anlamda kullanılır. Deformasyona maruz kalan herhangi bir Yeryüzünün, Binanın, Köprünün veya her hangi bir Yapının uğradığı deformasyonun harita dilinde ifade edilmesidir.

Bize Ulaşın
Proje Uygulama ve Kontrol
Proje Uygulama ve Kontrol Nedir?

   ​​​​Dijital veya Basılmış projenin sahaya uygulanması ve sahadaki tüm aşamalarının kontrol edilmesidir. İyi bir Harita Ekibi projenizin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Sizi gereksiz masraflardan kurtarır.

Bize Ulaşın
Yol Çalışmaları (Enkesit ve Boykesit İşlemleri)
Yol Çalışmaları (Enkesit ve Boykesit İşlemleri) Nedir?

   ​​​​​Karayolları, Çevre yolları, İmar yolları, Kentsel Dönüşüm Projeleri iç yolları, Servis yollarının belirli standartlara göre projelendirilmesidir.

Bize Ulaşın

(DRONE) MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

Yol Projelendirme
Yol Projelendirme Nedir ?

   ​Yol Projelendirmeleri profesyonel bir ekibin işidir. Saha Ölçmesinden Projelendirmeye ve Sahada uygulamasına kadar profesyoneller ile çalışmalısınız.

Bize Ulaşın
Hafriyat/Kübaj Hesaplama ve Raporlama
Hafriyat/Kübaj Hesaplama ve Raporlama Nedir ?

   ​​Ülkemizdeki tüm projeler için Hafriyat hesaplamaları yapılır. İstanbul ve Ankara gibi illerdeki büyük toplu konut projelerindeki hafriyat bedelleri neredeyse İnşaat maliyetleri ile yarışmaktadır. Hal böyleyken bu ciddi iş kalemini tecrübesiz firma ve kişilere teslim etmeyin.

Bize Ulaşın
Proje Uygulama ve Aplikasyon İşlemleri
Proje Uygulama ve Aplikasyon İşlemleri Nedir ?

   ​​​Ne tür bir proje olursa olsun mutlaka sahaya uygulanmalıdır. Maden, Mimari, Peyzaj ve diğer projeler koordinatsız çizildiği için bunların dönüşüm işlemler ve sahaya uygulama işlemleri için profesyonel bir Harita Firmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bize Ulaşın
Eğik Alan Hesaplamaları
Eğik Alan Hesaplamaları Nedir ?

   ​​​​Projeler dijital yada kağıt ortamında her ne kadar düzlemde (2D) görünse de uygulanacak saha ve yer hiç bir zaman öyle değildir. Örneğin projede 2 000 m2 olan bir alan arazide eğik olarak 2 500 m2 olabilmektedir. Siz bu alana imalat yaptığınızda 500 m2 eksik gibi görünmektedir.
   Günümüzde bir çok firma bu yanlışlığa düşmektedir !.

Bize Ulaşın
Döküm Sahaları Projelendirme ve Görselleştirme
Döküm Sahaları Projelendirme ve Görselleştirme Nedir ?

  ​Şehrin tüm moloz ve toprak atığının depolandığı belirli bir kritere göre yapılan projelerdir. Bu alanda yıllardır edindiğimiz tecrübelerden faydalanmak isterseniz lütfen bize ulaşın.

Bize Ulaşın
Proje Uygulama ve Kontrol
Proje Uygulama ve Kontrol Nedir?

  ​Dijital veya Basılmış projenin sahaya uygulanması ve sahadaki tüm aşamalarının kontrol edilmesidir. İyi bir Harita Ekibi projenizin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Sizi gereksiz masraflardan kurtarır.

Bize Ulaşın

(DRONE) KAMUSAL HİZMETLER

İmar Planı Uygulamarı
İmar Planı Uygulamarı Nedir ?

   ​​​​İmar planı, imar uygulamalarına esas teşkil etmek üzere yapılan belediyeler tarafından organize edilen planlardır.

   İmar planları kadastral parsellerin veya oluşturulmuş adaların daha organize hale getirilmesi taşınmazların yola cephelerinin korunması, oluşturulması yine taşınmazlar üzerinde sosyal kültürel tesis alanlarının bulundurulması amacıyla plan notlarına işlenen planlar niteliğindedir.

Bize Ulaşın
18. Madde Uygulaması
18. Madde Uygulaması Nedir ?

   3194 sayılı imar kanunun 18. maddesinden imar uygulamasından bahsedildiği için bu isimi almıştır. Halk arasında hamur uygulaması olarak da bilinir.
   
   Yaşadığımız çevrede çağdaş ve düzenli şehirleşmeye geçilebilmesi için, belediyelerce, gelişme alanlarının iyi seçilerek, vatandaşların çarpık yapılaşmaya başlamadan önce parselasyon işlemlerini tamamlaması ve bunun sonucunda da sosyal ve teknik altyapılarını inşa etmeleri gerekir. Ne yazık ki Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı, köylerden kentlere olan aşırı göçler, belediyelerin maddi yetersizlikleri ve siyasi tutarsızlıkları gibi sebeplerden ötürü çarpık, plansız ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilememiştir. Bununla birlikte belediyeler yetkilerinde olan imar uygulamaları ile uygulama sahalarında çağdaş yaşam için gerekli olan umumi hizmetlere ayrılan yerleri kazanmakla beraber, mevcut haliyle düzensiz olan bu alanlardaki kadastral parselleri inşaat yapmaya elverişli parseller haline de getirebilmektedirler.

   Bu yazıda, İmar Kanunun 18. Maddesi uyarınca yapılan imar uygulamalarının amacına uygun olarak yapılması için, kanunun uygulamadaki farklılıkları, hukuksal yönden incelenmiş ve Danıştay’ın bu uygulamalarla ilgili verdiği kararlar göz önünde bulundurulmak suretiyle, 18. Maddeye ilişkin uygulama esasları anlatılmıştır.

Bize Ulaşın
Kamusal Mühendislik İşlemleri
Kamusal Mühendislik İşlemleri Nedir?

   ​Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzel kişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemlerini düzenler. Özel kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda da, bu Kanun hükümleri uygulanır. (2942 Numaralı kamulaştırma kanunu, madde:1)

Bize Ulaşın
Parselasyon Planları
Parselasyon Planları Nedir ?

   ​​Kadastral  bir parselin istenilen ölçülerde belirli kurallara göre bölünmesi işlemidir. Genelde tapuya tescil edilse de özel projeler için tescil edilmeden de çoğu ihtiyaçları karşılar.

Bize Ulaşın
İfraz İşlemler
İfraz İşlemler Nedir ?

   ​​​Tapuda tek parça olan bir parselin iki ya da daha fazla parsele ayrılmasıdır.

Bize Ulaşın
Tevhid İşlemleri
Tevhid İşlemleri Nedir ?

   ​​​​İki ya da daha fazla parselin bir araya gelerek daha fazla parsel oluşturması işlemidir.

Bize Ulaşın
Yola Terk
Yola Terk Nedir ?

   Taşınmaza sahip olan tüzel ya da gerçek kişilerin bedelli veya bedelsiz bir şekilde bir kısmın kamu faydası gereği terk edilmesidir. Günümüzde genelde bina yapımı için ruhsata başvurulduğunda farkedilir.

Bize Ulaşın
Yoldan İhdas İşlemleri
Yoldan İhdas İşlemleri Nedir?

   ​Kadastral Yolların kapanması nedeniyle ilgili İmar Durumuna göre kişi yada tüzel bir kişiliğe tescil edilmesi işlemine Yoldan İhdas denir.

Bize Ulaşın

(DRONE) ​COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS)

Adres Bilgi Sistemi Uygulamaları
Adres Bilgi Sistemi Uygulamaları Nedir ?

   Adres ve Numaralamanın basit, anlaşılır ve kolay olmasının sağlanması, Adrese ilişkin dağınıklığa son verilerek hizmetin daha etkin üretilmesi ve sunulması, Adres ve numaralama işlemlerinde ülke genelinde uygulanan ortak standartların belirlenmesi, Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemine altlık oluşturacak Adres Bilgi Sisteminin kurulması, Adres ve numaralama bilgilerinin kurumlar arasında paylaşıma açılması, Mahalle, köy, mezra, mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara ad ve sabit tanıtım numarası verilmesi, Kamu hizmetlerinin sunumunda bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması ve vatandaşın hayatının kolaylaştırılması, Levhalarda standartlığın sağlanması gerçekleştirilmektedir.

   Adres Bilgi Sistemi Çalışmaları ile; Adres ve Numaralamanın basit, anlaşılır ve kolay olmasının sağlanması, Adrese ilişkin dağınıklığa son verilerek hizmetin daha etkin üretilmesi ve sunulması, Adres ve numaralama işlemlerinde ülke genelinde uygulanan ortak standartların belirlenmesi, Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemine altlık oluşturacak Adres Bilgi Sisteminin kurulması, Adres ve numaralama bilgilerinin kurumlar arasında paylaşıma açılması, amaçlanır.

Bize Ulaşın
Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları
Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Nedir ?

   ​Kent Bilgi Sistemi (KBS), kent ve kentliye ait bilgilerin belirli yöntemlerle toplanması uygun yazılım ve donanımlar kullanıp bir veritabanına aktarılması, veriler arasındaki ilişkilerin kurulması, yönetilmesi ve doğru sorgulamalar oluşturup analizlerin yapılarak kentin her türlü ekonomik, sosyal, kültürel, idari ve diğer hizmetlerinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile gerçekleştirilen bir Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamasıdır.

Bize Ulaşın

(DRONE) DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Hafriyat Danışmanlığı
Hafriyat Danışmanlığı Nedir ?

   ​Gerek küçük inşaatlardan gerekse büyük konut projelerindeki saha dışına taşınan ya da saha içinde yer değiştiren moloz ya da toprağın m3 cinsinden raporlanması işidir. Günümüzde bir proje de hafriyat giderleri üzerine yapılacak inşaatın maliyetinden daha fazla olabilmektedir. Bu yüzden çalıştığınız firma ve kişiler çok önemlidir.

Bize Ulaşın
Şantiye ve Süreç Yönetimi Danışmanlığı
Şantiye ve Süreç Yönetimi Danışmanlığı Nedir ?

   ​Günümüzde orta ve büyük ölçekli projelerde düzeni sağlamak adına Harita Mühendisliği’nin alt dalı olan Jeodezik Hesaplamalardan, Mimari Projenin Sahaya uygulanmasına ve Altyapı Projelerinin sahaya uygulanmasını ve takibini ifade eder.

Bize Ulaşın
Jeodezik Hesaplama Danışmanlığı
Jeodezik Hesaplama Danışmanlığı Nedir ?

   ​​İnşaat sektörü yeni yeni bu konuya vakıf olsa da Harita sektörünün can damarı olan bir konudur. Projelerin sahaya uygulanması esnasında kullanılacak Jeodezik noktaların kontrolü, kat yüksekliklerinin ve diğer yüksekliklerin verilmesi için kullanılacak yükseklik (H) verisini nasıl elde edileceği, size faklı firmalardan gelen plankotenin ne derece doğru yapıldığının tesbiti gibi konuları içerir.

Bize Ulaşın
Hakediş Danışmanlığı
Hakediş Danışmanlığı Nedir ?

   ​​​Şantiyelerde veya Proje sahalarında hakedişe konu olan Harita Ölçmeleri, Yağmursuyu İmalatları, Atıksu İmalatları, Doğalgaz İmalatları, Hafriyat Hakedişleri, Peyzaj Projeleri, Sert Zemin imalatları gibi önemli kalemleri kapsar.

Bize Ulaşın

(DRONE) HAKEDİŞ HİZMETLERİ

Hafriyat Hakedişleri
Hafriyat Hakedişleri Nedir ?

   ​​Gerek küçük inşaatlardan gerekse büyük konut projelerindeki saha dışına taşınan ya da saha içinde yer değiştiren moloz ya da toprağın m3 cinsinden raporlanması işidir. Günümüzde bir proje de hafriyat giderleri üzerine yapılacak inşaatın maliyetinden daha fazla olabilmektedir.

   İkome Danışmanlık bu konuda Hafriyat Öncesi Plankote, Hafriyat Sonrası Plankote, Enkesit, Boykesit, Kübaj Tabloları gibi teknik çizimlerle işinizi sizden biri gibi takip eder.

Bize Ulaşın
Atıksu İmalat Hakedişleri
Atıksu İmalat Hakedişleri Nedir ?

   ​Atıksu projelerinin uygulanması sırasında hakedişe konu olan Kazı/Dolgu, Boru, Konik, Baca tabanı, Bilezik vb. tüm imalatların hakedişlerini sizin hassasiyetinizde size raporlar.

Bize Ulaşın
Yağmursusu İmalat Hakedişleri
Yağmursusu İmalat Hakedişleri Nedir ?

   ​​Yağmurusuyu projelerinin uygulanması sırasında hakedişe konu olan Kazı/Dolgu, Boru, Konik, Baca tabanı, Bilezik vb. tüm imalatların hakedişlerini sizin hassasiyetinizde size raporlar.

Bize Ulaşın
Doğalgaz Uygulama Hakedişleri
Doğalgaz Uygulama Hakedişleri Nedir ?

   Doğalgaz uygulaması sırasında ortaya çıkan tüm imalatların hakedişlerini ifade eder.

Bize Ulaşın
Bordür Tretuvar ve Yol Kaplama Hakedişleri
Bordür Tretuvar ve Yol Kaplama Hakedişleri Nedir ?

   Genelde Belediyeler gibi kamu kurumları tarafından ihale edilse de günümüzde tüm toplu konutlara ara yollar, kaldırımlar, parkeler vb. uygulamar içinde hakedişleri sizin hassasiyetinizde gerek iki boyutlu (2D), gerek üç boyutlu (3D) olarak size raporlar.

Bize Ulaşın